ساندویچ پانل دیواری

یک نوع دیوار پیش ساخته مدرن باعایق بسیاربالا میباشد. که دارای ساختار سبک وچندلایه است که ازدو طرف به ۲ لایه محدود شده است . ومابین این ۲ لایه فوم پلی یورتان تزریق گردیده است. لایه های دوطرف پانلها میتوانند ازورقهای گالوانیزه ،آلوزینک، آلومینیوم و… باشند.
لایه فوم پلی یورتان تزریقی با کلاس مقاومت دربرابرآتش سوزی b2 , b1 و فشردگی(دانسیته) =۴۰ دربین دو ورق تزریق میگردد. ساندویچ پانلهای دیواری درساختمانهای آموزشی ،اداری،مدیریتی،مدارس،مسکونی،تجاری،سالنهای مرغداری وصنعتی،سردخانه ها ساختمانهای نظامی،سالنهای ورزشی ،انبارها،سیلوها،و…بعنوان پوشش سقف وبدنه مورداستفاده قرارمیگیرد.
ازآنجاییکه فوم پلی یورتان عایق بسیارخوبی دربرابرسرما وگرمامیبباشد استفاده ازاین دیوارهای پیش ساخته که در ۳ طرح (ساده ،مینیاتوری، پیچ مخفی )تولیدمیگردد هزینه های انرژی رابه میزان چشمگیری کاهش میدهد.

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانلهای سقفی دارای ۱۰۰ سانتی مترعرض مفید و ۱۰۸ cm غیرمفید (اورلب) میباشد. پانهای سقفی دارای گامهای ۳،۴،۵، میباشد که پانلهای ۵ گام به دلیل ذوزنقه ای شکل بودن وتعدادگامهای زیاد در ورق بالا تحمل بار ومقاومت بیشتری داشته وازنظرآبندی بسیارمناسب میباشد.
این نوع ساندویچ پانلها بصورت ورق دورو گالوانیزه ،آلوزینک ویکرو ورق آلوزینگ ازبیرون وفویل مسلح آلومینیومی ازداخل باضخامت ۴ الی ۱۰ cm با فوم پلی یورتان سخت تولید میشود. این پانلها مقاوم دربرابر رشدگیاهان وقارچها بوده و به علت نداشتن بو ،عدم ریزش مواد وعدم امکان زندگی حشرات درداخل فوم بهترین نوع پوشش درسقف مجتمع های صنعتی میباشد. ومزایای آن ،افزایش عمرمفید ساختمان وتاسیسات ،سرعت ودقت درساخت ،قابلیت بازیافت مصالح وتقلیل مصالح مصرفی قابلیت نصب سریع وآسان قابلیت جابجایی ،جلوگیری از پرت حرارتی وبرودتی،دارای توجیه اقتصادی دربرابر مصالح سنتی دارای رنگ وطرح متنوع ،مناسب برای سردخانه ها واتاقهای clean ،مقاوم دربرابرنورخورشید وپانلها براساس سفارش درطولهای دلخواه تولیدمیگردد.